Erven, onterving en het langstlevende testament

In 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft. Ook een onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn of haar verzorging. De rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er een langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd zijn. Verder kan de positie van de executeur worden versterkt en valt er meer te regelen voor bedrijfsopvolging.

Ook wordt de uitoefening van een aantal rechten gebonden aan tamelijk korte termijnen. In deze tekst wordt uitgegaan van het nieuwe erfrecht. Waar nodig vindt een verwijzing naar het oude erfrecht plaats. 

Erfgenamen volgens de wet

▼ Erven volgens de wet
▼ Erfgenamen volgens de wet
▼ Geregistreerd partnerschap
▼ Groep 1
▼ Groep 2
▼ Groep 3 en 4
▼ Wettelijke verdeling
▼ Wilsrechten
▼ Ongehuwd samenwonenden
▼ Afwijken van de wet
▼ Onterving kind: legitieme portie
▼ Onterving echtgenoot: verzorgingsrecht

Langstlevende testamenten

▼ Ouderlijke boedelverdelingtestament
▼ Vruchtgebruiktestament
▼ Testament met tweetrapsmaking
▼ Uitsluitingsclausule/Koude kant-clausule
▼ Legaat
▼ Codicil
▼ Bewind
▼ Voogdij
▼ Testamentenregister
▼ Bedrijfsopvolging
▼ Notaris
▼ Executeur
▼ Verklaring van erfrecht
▼ Accepteren of weigeren
▼ Voorrecht van boedelbeschrijving
▼ Schenkingen
▼ Erfbelasting
▼ Registergoed
▼ Bank en giro
▼ Kosten van begrafenis of crematie
▼ Overige kosten
▼ Levensverzekeringen
▼ Belangrijke gegevens voor nabestaanden of executeur
▼ Begrippenlijst

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. Voor een duidelijk advies en gerichte informatie kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 0181 - 63 20 22 of via e-mail.

De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Kammeraad & Strijk wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Kammeraad & Strijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd..

Wij verwijzen u naar onze Algemene voorwaarden