De juiste estate planning voor de toekomst

'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Stijgende beurskoersen, de ontwikkelingen op de woningmarkt en het gunstige economische klimaat hebben een behoorlijke uitwerking gehad op de omvang van de Nederlandse familievermogens.

De druk van het successierecht/erfbelasting die rust op de overgang van het te vererven vermogen is dan ook behoorlijk opgelopen.

Estate planning is een onderdeel van 'financial planning'. Financial of financiële planning heeft meer te maken met vermogensbeheer, uw pensioenregeling en de op lange termijn gewenste bestedingsruimte. Het totaal van de belastingdruk van de inkomstenbelasting speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde successierecht/erfbelasting te beperken.

Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

  • Moet u uw huwelijkse voorwaarden wijzigen of niet?
  • Kunt u het beste tijdens leven uw vermogen overdragen?

Van groot belang is dat de te treffen regelingen goed op elkaar aansluiten. 

▼ De sociale aspecten van estate planning

Wat kunt u doen met Estate Planning?

▼ Inleiding
▼ Schenking

        Schenkingsclausules

▼ De uitsluitingsclausule (Koude kantclausule)
▼ De inbreng
▼ Het bewind
▼ Schenkingsrecht

Bijzondere vormen van vermogensoverdracht

▼ Geld schenken op papier
▼ Gevolgen van de schuldigerkenning voor de inkomstenbelasting

        Overdracht van vermogen via het huwelijkse- vermogensrecht

▼ Gemeenschap van goederen
▼ Huwelijkse voorwaarden

        Overdracht van vermogen met behulp van het erfrecht

▼ De ouderlijke boedelverdeling
▼ Wettelijke verdeling
▼ Aanpassing erfdelen en successierecht/erfbelasting
▼ Aanpassing rente en successierecht/erfbelasting
▼ Het vruchtgebruik testament
▼ Flexibel testament
▼ De uitsluitingsclausule en successierecht/erfbelasting

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. Voor een duidelijk advies en gerichte informatie kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 0181 - 63 20 22 of via e-mail.

De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Kammeraad & Strijk wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Kammeraad & Strijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd..

Wij verwijzen u naar onze Algemene voorwaarden