Ontdek welke vorm het beste past bij uw situatie

De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Samenwonenden die niet geregistreerd staan zijn door de wetgever met veel minder zorg omringd.

Op deze pagina vindt u informatie over onder meer de verschillen tussen de samenlevingsvormen en op welke manieren door het opstellen van regelingen voorzien kan worden in de behoefte af te wijken van de door de wet gegeven regeling of, als die ontbreekt, zelf afspraken vast te leggen.

▼ Verschillen tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

▼ Trouwen en geregistreerd partnerschap
▼ Algehele gemeenschap van goederen
▼ Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
▼ Kosten van huishouding
▼ De en/of rekening
▼ Inboedel en dergelijke
▼ Eigen woning
▼ Overlijdensrisicoverzekering
▼ Pensioen
▼ Tweede huwelijk of geregistreerd partnerschap
▼ Aangaan, wijzigen of opheffen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap
▼ Checklist huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden

Samenwonen

▼ Samenwonen
▼ Kosten van de huishouding
▼ Bank- en girorekeningen
▼ Inboedel en dergelijke
▼ Huurwoning
▼ Eigen woning
▼ Overlijdensrisicoverzekering
▼ Verblijvingsbeding
▼ Geschillenregeling
▼ Einde contract
▼ Checklist samenlevingscontract

Kinderen

▼ Minderjarigheid: gezag en voogdij
▼ Gezamenlijk gezag door gehuwden
▼ Ongehuwde moeder
▼ Gezamenlijk gezag door ongehuwde ouders van ongelijk geslacht
▼ Gezamenlijk gezag door ouder en niet-ouder
▼ Gezamenlijk gezag na echtscheiding
▼ Voogdij
▼ Minderjarigheid: wat mag een minderjarige?
▼ Minderjarigheid en naamrecht
▼ Curatele, bewind en mentorschap

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. Voor een duidelijk advies en gerichte informatie kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 0181 - 63 20 22 of via e-mail.

De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Kammeraad & Strijk wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Kammeraad & Strijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd..

Wij verwijzen u naar onze Algemene voorwaarden