Bemiddeling door Kammeraad & Strijk Notarissen uit Spijkenisse lost geschillen op

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Normale, werkbare verhoudingen tussen partijen zijn verre te prefereren boven juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in het oordeel van een rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictbeheersing: mediation.

Mediation: de oplossing

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door bemiddeling. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen in een conflict die oplossing niet. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt bij het vinden van een oplossing. Vaak blijkt dat gezamenlijk een compromis kan worden bereikt waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat een groeiend aantal geschillen minnelijk geschikt wordt, zowel in zakelijke als persoonlijke gevallen. Een groot voordeel daarvan is dat de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd wordt.

De procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.

Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen.

Dan komt het informele, flexibele mediation-proces op gang. De partijen stellen zich actief op en de mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe ze eruit komen. Dat levert voor iedereen een win-winsituatie op.

De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd en daarmee eindigt de mediation.

De mediator

Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een register van mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het NMI erkende training of opleiding gevolgd hebben. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI. Registratie en gedragsregels zijn gericht op een goede kwaliteit van mediation. Inmiddels zijn er enkele honderden mediators in het register opgenomen. Partijen kunnen zelf een mediator aanwijzen. Ook kunnen ze het NMI vragen om namen van geregistreerde mediators. Daarbij kan een selectie worden gemaakt, bijvoorbeeld op vakgebied, regio of specialisatie. Voordelen Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschillenbeheersing. De belangrijkste daarvan zijn:

 • snelheid
 • kostenbeheersing
 • informele procedure
 • deskundige begeleiding
 • actieve rol van partijen
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • gezamenlijke oplossing = win-win resultaat


​Voorwaarden
Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • partijen moeten de wil hebben samen uit het probleem te komen; 
 • de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.


Kosten
De kosten van een mediation-procedure zijn: 

 • het honorarium van de mediator en eventuele hulpkrachten;
 • de door hen gemaakte kosten.


Het honorarium is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing
Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Wilt u meer weten over wat Mediation voor u kan betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Telefoon: 0181 - 632022.

Laat een geschil niet escaleren, maak gebruik van mediation en los het op

Bel ons direct